HOME > Zakelijk

Zakelijk

Voor u als ondernemer zijn verzekeringen noodzakelijk. Bepaalde risico’s kunt u niet zelf dragen: één aansprakelijkheidsclaim of brandschade kan het einde van uw onderneming betekenen. Het is wel de kunst om een goede balans te vinden, zodat u ook niet onder zware premiedruk bezwijkt.

Juist daarvoor kunt u een beroep op ons doen als uw verzekeringsspecialist. Wij geven u een gericht en deskundig advies over zinvolle verzekeringsvormen en stellen de verzekering samen die past bij uw onderneming en bij u.

Zakelijke tips

Is de preventie in uw bedrijf in orde?

Vaak worden er vanuit de verzekering eisen gesteld (alarm / bouwkundig / organisatorisch). Als uw onderneming niet aan de gestelde eisen voldoet is er bij schade geen dekking. Zorg ervoor dat uw bedrijf polis proof is!

Volgens de wet moet u als werkgever uw zieke werknemer(ster) 2 jaar loon doorbetalen.

De hoogte van de doorbetalingsplicht staat vaak vastgesteld in de CAO. Weet u wat er gebeurd na deze twee jaar en welke keuzemogelijkheden u heeft? Neem contact met ons op om u hierover uitgebreid voor te lichten.

Dek ook indirecte schade af!

Voor ondernemers is onderbreking van de bedrijfsvoering een groot financieel risico. Als door brand, diefstal of een ongeval de productie of dienstverlening noodgedwongen stilligt, kan dat vergaande consequenties hebben.

U mist directe omzet, maar ook omzet op termijn, omdat uw klanten misschien een andere leverancier (moeten) zoeken. En intussen lopen de grootste kosten gewoon door. Uit onderzoek blijkt dat bij schade de kosten van het stilliggen van de productie en het weer opstarten vaak groter zijn dan die van de oorspronkelijke schade.

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt de financiële nasleep van een schade of ongeval.

Meer weten?

Als ondernemer heeft u twee belangen; uw bedrijf en uw thuissituatie. Deze twee belangen zijn nooit helemaal te scheiden. Als (uw) verzekeringsadviseur kunnen wij u daarbij uitstekend van dienst zijn. Neem daarom contact met ons op om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren.