Voor ondernemers

Als ondernemer weet u dat er behalve veel kansen ook risico’s bestaan voor uw onderneming. Tijdens het in kaart brengen van deze risico’s maakt u vaak zelf een afweging wat betreft de consequenties voor uw onderneming, uw personeel of privévermogen.

De juiste bedrijfsverzekeringen voor uw onderneming!

Sommige risico’s vallen te beheersen echter zijn niet alle gebeurtenissen te voorzien en vooral te overzien wat betreft financiële gevolgen. Denkt u maar aan brand in uw bedrijfspand of schade die wordt veroorzaakt tijdens het uitvoeren van een opdracht. Gebeurtenissen die klein beginnen maar soms grote gevolgen kunnen hebben.
De juiste bedrijfsverzekeringen voor u, uw onderneming en uw werknemers? Neem contact met ons op voor een persoonlijk, kwalitatief en deskundig advies op maat.

Ondernemer

U kunt als ondernemer nauwelijks terugvallen op sociale voorzieningen en bent dus voor iedere fase in uw leven zelf verantwoordelijk voor inkomsten. Het is daarom belangrijk om maatregelen te treffen voor de periodes dat u weinig of geen geld verdient.

U krijgt in de volgende situaties te maken met inkomensverlies:

 • Als het een tijd minder goed gaat met uw bedrijf – Zorg voor een financiële buffer!
 • Als u arbeidsongeschikt raakt – Heeft u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Als u overlijdt – Beschikt u over een overlijdensrisicoverzekering?
 • Als uw compagnon overlijdt – Beschikt u over een compagnonverzekering?
 • Als u aansprakelijk gesteld wordt – Beschikt u over een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVB)?
 • Als uw bedrijf door (bijvoorbeeld) brand verloren is gegaan – Beschikt u over een opstal / inventaris / bedrijfsschadeverzekering?

Medewerkers

Als u mensen in loondienst heeft, krijgt het ondernemerschap een extra dimensie. U moet voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim.

Geeft uw zakelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVB) ook dekking tegen werkgeversaansprakelijkheid? Wat heeft u geregeld voor werknemers die tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen? Bent u aangesloten bij een arbodienst? De wetgever legt een werkgever veel verplichtingen op zonder dat je daar vaak bewust van bent. Helaas kom je daar pas achter als zich een vervelende schade zich heeft voorgedaan. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor zowel de werkgever maar ook voor de werknemer. Wij bespreken dit graag met u zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Neem contact met ons op


  Groenewoud Assurantiën

  Tegenhoeskamp 2
  9751 WP Haren
  T: 050-5275626
  E: info@groenass.nl

  Openingstijden

  Maandag 08:30 - 17:00
  Dinsdag 08:30 - 17:00
  Woensdag 08:30 - 17:00
  Donderdag 08:30 - 17:00
  Vrijdag 08:30 - 17:00

  Buiten openingstijden op afspraak